Adja meg nettó vagy bruttó bérét, és Bérkalkulátorunk kiszámolja ennek adóját és költségeit.

Bruttó
Nettó
GYED, GYES kedvezményre jogosító munkavállaló adatai
25 év alatti, vagy 55 év feletti munkavállaló adatai
Tartósan állástkereső munkavállaló adatai
Szabad vállalkozási zónában működő vállalat foglalkoztatott új munkavállaló adatai
Munkavállalói oldal Munkaviszony
Havi Bruttó jövedelem
Gyerekek száma
Éves bruttó jövedelem
Havi SZJA alap
Első házasok adóalap kedvezménye
Családi kedvezmény gyermekszám szerinti havi összege
Éves számított adóalap
Adóalap kedvezmény éves érvényesíthető összege
Kedvezményekkel csökkentett éves adóalap
Éves számított adó
Bruttó bér havi adóelőlege
Számított személyi jövedelemadó
Nyugdíjjárulék
Egészségbiztosítási járulék
Pénzbeli eg. bizt. járulék 3%
Természetbeni eg. bizt. járulék 4%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
Munkavállalói levonások összesen
Havi nettó jövedelem


Munkáltatói oldal Kedvezményre nem jogosult
Szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó az első két évben
Szociális hozzájárulási adó a harmadik évben
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)
Szakképzési hozzájárulás az első két évben
Szakképzési hozzájárulás a harmadik évben
Munkáltatói járulékok összesen
Munkáltató összes bérköltsége
Munkáltató összes bérköltsége az első két évben
Munkáltató összes bérköltsége a harmadik évben